Södra Sandbybor tycker till i trafikutredning

17 oktober, 2020

För Fokus Södra Sandby, där sandbyborna tidigare visat ett stort intresse för trafikfrågor, planerades ett dialogmöte under oktober. På grund av COVID-19 kommer kommunen inte att ha möjlighet att ordna detta och den fortsatta dialogen kommer därför att ske genom två enkäter.

Två enkäter

En enkät kommer att samla in förslag och idéer på Södra Sandbys utvecklingsområden. Den andra enkäten ska ge sandbyborna möjlighet att ge sin syn på 41 åtgärder för trafikmiljön, som föreslås i den pågående trafikutredningen för Sandra Sandby. Det finns även möjlighet att i trafikenkäten föreslå egna åtgärder. Åtgärderna i trafikenkäten är framtagna av representanter från Trafikverket, Skånetrafiken, Polisen och Lunds kommun, inom ramen för den trafikutredning om vad som är möjligt att genomföra i Södra Sandby. Båda enkäterna kommer att vara öppna mellan 16 oktober och 30 oktober.

Anna Karlsson, trafikmiljöingenjör, tekniska förvaltningen:
– Av dialogen som förts har det varit tydligt att många sandbybor tycker att den tunga trafiken är att stort problem. Det har vi tagit fasta på och i trafikutredningen som nu pågår, fokuserar vi därför på den tunga trafiken, busstrafiken och cykeltrafiken. Invånarnas synpunkter på vad som behöver åtgärdas är en viktig del av underlaget, så vi hoppas nu att många vill delta i enkäten. Unga som gamla, kvinnor och män, från alla trafikslag

LÄS MER OM TRAFIKUTREDNINGEN HÄR