Start för skadeinventering av kommunens asfalterade vägar

28 september, 2020

Inom kort kommer ett specialutrustat fordon att synas på Gatorna i Lunds tätort. Det är en skadeinventering av kommunens asfaltsbelagda gator som ska genomföras. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för beläggningsplaneringen.

Skåpbil med specialutrustning

Hastighet och tider

Fordonet som utför inventeringen är en skåpbil som måste köras ganska sakta. För att kunna dokumentera vägen måste ljusförhållandena vara tillräckligt bra, varför det kan hända att bilen kör utanför kontorstid. 

Lunds tätort är först ut

Arbetet med asfalterade vägbanor i Lunds tätort påbörjas i oktober och beräknas att pågå november ut. Till våren, när soltimmarna har blivit lite fler igen, påbörjas arbetet med asfalterade gång- och cykelbanor i Lunds tätort. Därefter kommer de östra tätorterna att gås igenom i tur och ordning.