Samråd för gång- och cykelväg längs Svenshögsvägen har öppnat

15 december, 2020

Som en prioriterad del av Region Skånes cykelplan planerar Lunds kommun att bygga en gång- och cykelväg med ridstig längs Svenshögsvägen mellan Lund och Stångby. En vägplan är under framtagande och därför sänds ett samrådsunderlag ut på remiss. Remisstiden är mellan 15 december 2020 och 15 januari 2021.

Var hittar jag samrådsunderlaget?

Samrådsunderlaget finns i både digital och i analog form:

  • www.lund.se/svenshogsvagen
  • i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund
  • på stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund

Hur lämnar jag in mina synpunkter?

Synpunkter lämnar du via:

  • e-tjänst: www.lund.se/svenshogsvagen
  • e-post till tekniska.forvaltningen@lund.se 
  • post till Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 LUND

Synpunkterna lämnas in senast den 15 januari 2021. Glöm inte att ange namn och postadress. De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).