Infartsparkeringen på Brunnshög klar!

15 december, 2020

Nu är Lunds första infartsparkering vid spårvagnsstationen Brunnshögstorget klar. Det sammanfaller väl med spårvägens trafikstart och nu kan drygt hundra bilister ställa sin bil och ta spårvagn in till centrum. För pendlare som hellre vill fortsätta sin resa på cykel finns låsbara cykelboxar i anslutning till den nya parkeringen.

Nybyggd infartsparkering på Brunnshög

Från den nya infartsparkeringen kan man ta sig vidare ner mot centrum med både spårvagn och cykel. För pendlare som hellre vill fortsätta sin resa på cykel finns låsbara cykelboxar i anslutning till den nya parkeringen. Bild: LKP AB

För bilister med biljett

Infartsparkeringen är skyltad från E22 och lätt att hitta för bilister från norr. Parkeringen är avsedd för pendlare med en giltig färdbiljett hos Skånetrafiken. Dygnstaxan är låg, 10 kr per dygn, i syfte att locka bilister att använda spårvagnen in och till/från centrum när den har mest kapacitet, dvs i motsatt rusningstrafik.

Bakgrund

Lund har en stor daglig inpendling men ett begränsat utrymme för parkering. Därför finns ett stort intresse för infartsparkeringar. Ungefär hälften av Lunds arbetstillfällen tangeras av den nybyggda spårvägslinjen och en stor andel arbetspendlare kan därför använda spårvägen för att ta sig vidare till sin arbetsplats. För att använda marken norr om centrala Brunnshög till något bra i väntan på att bebyggelsen ska komma, kommer området under några år att användas till en infartsparkering.

Vanliga frågor och svar

 • Hur fungerar en låsbar cykelbox och hur får man tillgång till en?
  Cykelboxarna används för att förvara privata cyklar. Du som vill använda en av cykelboxarna vid infartsparkeringen på Brunnshög kan ringa kundtjänst på LKP AB och boka.
  Till LKP AB:s information om cykelparkering
 • Kommer parkeringen vara övervakad?
  Det kommer inte finnas någon kameraövervakning på infartsparkeringen men området kommer att ingå i LKP AB:s parkeringsövervakning; dvs parkeringsvakter kommer att kontrollera området.
 • Om man kommer in på parkeringen med giltig färdbiljett på Skånetrafiken, hur kollas det?
  Avtalet mellan LKP AB och Skånetrafiken är inte klart än, LKP AB informerar så snart det är färdigt.