Ny framtid för centrum i Genarp

21 augusti, 2020

Centrum i Genarp kan få 120 nya bostäder och ett torg omringat av butiker och caféer. Förslaget utgår från de synpunkter som framkom under utvecklingsprojektet Fokus Genarp där flera Genarpsbor deltog. Nu har byggnadsnämnden beslutat om samråd för planprogrammet som visar hur Genarp kan utvecklas.

Kollage av Genarp centrum

Från 2016 till 2017 drev kommun utvecklingsprojektet Fokus Genarp där många Genarpsbor deltog. Under utvecklingsprojektet framkom bland annat vikten av Genarps bykänsla och att det saknas en tydlig central plats för människor att mötas på. Planprogrammet har utgått från rapporten från Fokus Genarp och presenterar en samlad idé för utvecklingen av ett centrum i Genarp.

Förslaget tar hänsyn till det befintliga, men skapar samtidigt plats för nya tillskott för att Genarp ska fortsätta att utvecklas och vara en attraktiv plats. Planprogrammet innebär att befintliga bostäder och byggnader kompletteras och delvis ersätts med hus på två till tre våningar. Förslaget innebär ungefär 120 nya bostäder och bättre förutsättningar för mindre verksamheter.

Vid Bygatan, mittemot parken som i folkmun kallas Fjärilsparken, föreslås ett nytt torg som omringas av befintliga och nya byggnader. I bottenvåningarna kommer mindre butiker och caféer kunna öppna vilket kommer bidra till en naturlig plats att träffas på. Torget kommer dessutom ligga i direkt anslutning till en ny busshållplats som föreslås på parksidan av Bygatan. 

För att öka möjligheten att trafiksäkert gå och cykla inom orten föreslås även nya gång- och cykelvägar mellan centrum och andra viktiga platser på orten, så som medborgarhuset och Ekevallens idrottsplats.

Under hösten kommer Genarpsbor och andra intresserade ha möjlighet att bidra med sina synpunkter på utvecklingsförslaget. Samrådsperioden börjar den 14 september.

Mer om utvecklingen av Genarps centrum