Nu startar Lunds kommun en cykelpanel!

12 mars, 2020

En vanlig dag cyklas det 182 000 kilometer i Lund, om man räknar ihop alla cykelresorna. Det motsvarar fyra och ett halvt varv runt jorden. Lund är känt som en cykelstad och Lunds kommun jobbar aktivt med att anlägga nya cykelvägar, underhålla de befintliga vägarna och uppmuntra till att fler ska välja cykel som färdmedel.

Cykelpanelen

Som en del i detta arbete startar nu Lunds kommun en cykelpanel. Vi vill hitta 100 lundabor i olika åldrar och livssituationer som cyklar i kommunen och som vill vara med och hjälpa med att utveckla cykelinfrastrukturen. Deltagarna behöver inte vara inbitna cykelentusiaster, men det är bra om man är intresserad av cykling. 

Panelen kommer att bjudas in till att delta i cirka fyra dialogaktiviteter per år – workshops, cykelturer och enkäter. Cyklisternas erfarenheter kommer sedan att användas i kommunens vidare arbete med Lunds cykelnät.

- Lunds cyklister har en enorm kunskap om hur det är att ta sig fram på cykel på våra gator, och vi vill gärna ta del av den kunskapen. Nu provar vi nya vägar för medborgardialog och vi hoppas att cykelpanelen ska bli ett forum för engagemang kring cykelfrågor i Lunds kommun, säger Anna Karlsson, enhetschef för trafik och mobilitet.

Anmäl dig till cykelpanelen via denna e-tjänst.

Läs mer om cykelpanelen på denna sida.