Lundaborna tycker till om ett nytt mötesforum

23 april, 2021

Precis väster om centralstationen kan Lund få ett nytt mötesforum med plats för stora kongresser men också hotell och kontor. Under våren har Skanska arrangerat ett parallellt arkitektuppdrag för byggnaden och nu kan lundaborna tycka till om de tre förslagen.

Flygvy över tre olika förslag

Svara på enkäten (senast 7 maj)

Boka telefonsamtal med tjänstepersoner eller förtroendevalda

Tre arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur ett nytt mötesforum kan se ut. Skanska har under våren arrangerat ett parallellt arkitektuppdrag för att få olika idéer på hur platsen och byggnaden kan utformas på bästa sätt. Preliminärt kommer byggnadsnämnden i juni fatta beslut om vilket eller vilka av förslagen man helst vill att Skanska går vidare i arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Men först vill byggnadsnämnden veta vad lundaborna tycker.

Lundaborna har två veckor på sig att bekanta sig med de olika förslagen, via Lunds kommuns hemsida, utomhusskyltar runt den tänkta platsen och på affischer som är tillgängliga från utsidan av kommunhuset Kristallen.

Fördjupa dig i förslagen på lund.se/moteforum

Synpunkterna samlas in via en webbenkät. Men det finns också möjlighet att boka in sig på telefonsamtal med tjänstepersoner och några av byggnadsnämndens förtroendevalda för ett personligt samtal. Över hundra tillgängliga telefontider finns det när bokningen öppnar.

Sista dag att lämna synpunkter är den 7 maj. De arbetas sedan in och vägs mot vad olika specialistkompetenser har tyckt om förslagen i ett utlåtande från en särskild bedömningsgrupp, utlåtandet väger tungt i byggnadsnämndens beslut.

I ett parallellt uppdraget finns möjligheten att vidareutveckla något av förslagen eller att plocka de bästa delarna från flera förslag.