Krogvärme på Mårtenstorget är invigd

18 september, 2020

I dag invigde Lunds kommun och Kraftringen den gemensamma satsningen på ett biogasnät till Lunds stadskärna. Med biogas direkt från ledningar under mark har krögarna på Mårtenstorget kunnat ersätta sina fossila gasolvärmare, en insats för miljön såväl som för arbetsmiljön för restaurangernas anställda. Med denna nya möjlighet kommer de restauranger som anslutit sig till gasnätet att kunna hålla igång sina uteserveringar långt in i den kalla säsongen.

Invigning Kroggas

Jan Annerstedt (FNL), ordförande i teknisk nämnd och kommunalråd, samt Sezgin Kadir, verkställande direktör och koncernchef på Kraftringen, invigde krogvärmen genom att klippa ett symboliskt band på en uteservering på Mårtenstorget. Foto: Petter Duvanader, Kraftringen. 

I projektets första fas har Mårtenstorget försetts med tillgång till ledningsburen biogas. Gasledningar har lagts ner längs Östra Mårtensgatan och Dalbyvägen för att där kunna ansluta till det svenska gasnätet. För delar av sträckan har vi även kunnat nyttja det gamla stadsgasnätet med anor från 1800-talet, som slutade att användas på 70-talet.

- Det här projektet har varit ett tydligt exempel på hur vi tillsammans kan skapa mervärde för kommuninvånarna, samtidigt som vi bidrar till att minska klimatpåverkan, säger Sezgin Kadir, verkställande direktör och koncernchef på Kraftringen.

Flera krögare vid torget har valt att installera biogas i sina kök. Även där ersätter biogasen fossil gas, vilket även ger krögarna möjlighet till att få biogasmärkning i restaurangguiden White Guide.

- Detta är ännu ett initiativ för en attraktiv och hållbar innerstad rik på upplevelser, säger Jan Annerstedt, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun. Uteserveringarna på Mårtenstorget kan nu ha öppet torsdag-lördag året runt. Vi ser redan på fler möjligheter för gasnätet i centrum.

- Lunds stadskärna är redan idag ett levande centrum men kroggasen bidrar till en längre säsong för uteserveringarna. Värme året runt är en fantastisk möjlighet, men det finns även andra användningsområden, till exempel stämningsfulla inslag i vår stadsmiljö. Med användning av fossilfri biogas är dessutom miljöpåverkan liten, säger Handelsföreningens ordförande Sven Petter Hovelius.