Ingen förändring för färdtjänstresenärer

4 mars, 2020

Under flera års tid har det pågått en juridisk process gällande upphandlingen av färdtjänstoperatören. Denna process är nu avslutad.

Operatören DRT Solution som hade vunnit upphandlingen 2018 och nu till sist fått uppdraget, tackade nej, då det återstår för kort tid på upphandlingstiden.

Färdtjänstresenärer påverkas inte av de interna processerna. Fram till årsskiftet 2020/2021 är det SverigeTaxi som Lunds kommun anlitar som färdtjänstoperatör. Det är i dagsläget inte bestämt hur färdtjänsten ska organiseras därefter, ett arbete kring det pågår på tekniska förvaltningen.