Hjälp oss förbättra färdtjänsten i Lund

5 mars, 2020

Sedan årsskiftet har Lunds kommun låtit ett externt företag, Ipsos, ringa upp fyra färdtjänstresenärer dagligen för att fråga vad de tyckte om gårdagens resa.

Detta är en tjänst som tillhandahålls av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och utförs i 19 av 21 regioner/kommuner i Sverige sedan många år tillbaka.

Undersökningen ger svar på frågor om bemötande av samtalsmottagaren, beställningens utförande och ett sammanfattande betyg på beställningen. Det ställs också frågor om resans punktlighet, förarens agerande och ett sammanfattande betyg på resan. Resultatet sammanställs månatligen.

– Jag hoppas du vill ta dig tiden att svara på våra frågor om du blir uppringd, säger färdtjänstchefen Per Tranström. – Har du själv svårt för att svara går det bra att ta hjälp av en ledsagare eller en medresenär. För att fånga så många resenärers åsikter som möjligt ringer vi inte samma person på nytt förrän tidigast efter 30 dagar. Ditt svar är helt anonymt, ingen information som vi får tillbaka kan kopplas tillbaka till dig som person. All information som uppringaren Ipsos sparar är avpersonifierad, förtydligar Per Tranström.

Svaren som samlas in ger kommunen viktig information om vad som behöver förbättras. Eftersom undersökningen genomförs nationellt kan resultatet i Lunds kommun jämföras med andra regioners i Sverige och användas för lärande och vidare utveckling.

Du som blir uppringd kan givetvis tacka nej till undersökningen. Om du av någon anledning inte alls vill bli uppringd så var vänlig och meddela det till Lunds färdtjänst genom att ringa till någon av handläggarna.

Tack för att du hjälper oss att förbättra färdtjänsten i Lund!