"Hitta vägen" - en utmaning för skolelever i Lund

28 maj, 2020

Elever i klasser F-6 uppmanas att delta i utmaningen ”Hitta vägen” och vinna en utflykt med hela klassen. "Hitta vägen" är en gå- och cykelaktivitet för skolan som arrangeras av Lunds kommun 14-25 september 2020.

Syftet är att få fler att ta sig hållbart och aktivt till skolan: att hitta vägen till en bättre miljö, till ändrade beteenden, till en aktiv vardag. 

Fler och fler barn blir skjutsade med bil till skolan samtidigt som barns cyklande minskar. Att ta sig hållbart och aktivt till skolan gynnar barns utveckling och minskar miljöfarliga utsläpp. Det skapar också en säkrare och trevligare trafikmiljö vid skolan. Genom denna utmaning vill Lunds kommun uppmärksamma fördelarna med hållbara resealternativ och uppmuntra till hållbart resande.

Hur går det till?

Utmaningen går ut på att samla poäng klassvis. Klassen får en poängplansch där det går att samla poäng på två sätt. Poäng samlas genom att resa hållbart till och från skolan (t.ex. gå, cykla eller åka kollektivt) och genom att klassen utför uppdrag på temat hållbar mobilitet. Det är viktigt att alla kan vara delaktiga och därför kommer avlämningsplatser för de som blir skjutsade i bil att utses en bit ifrån skolan.

Vad kan klassen vinna?

Den klass som vid utmaningens slut har flest poäng vinner en dagsutflykt med chartrad buss till valfritt resmål i Skåne (Tekniska förvaltningen står för bussen). Tre klasser vinner andrapris som består av en resa med kollektivtrafik för hela klassen till valfritt mål inom Skånetrafikens så kallad mellanzon (35 km). Alla deltagande klasser får pris.

För att få reda på mer om utmaningen och anmäla sin klass mejla till tf.nyaresvanor@lund.se.

OBS. Sista anmälningsdagen är fredagen, den 28:e augusti, 2020. Ange skola, klass, antal elever i klassen och kontaktperson vid anmälan.