Bostadsbyggandet i Lund fortsatt högt

16 september, 2020

Det är attraktivt att bygga och bo i Lunds kommun. En avstämning i månadsskiftet augusti-september ger en prognos för upp emot 1 200 påbörjade nya bostäder under 2020. Det sammanfaller med Lunds kommuns årliga mål för bostadsbyggandet.

Nybyggda hus på Brunnshög i Lund

Nya bostäder längs Brunnshögsgatan. Foto: Kristina Strand Larsson

Året började dock med en lägre fart. Fram till den sista augusti beviljade kommunen så kallade startbesked för 366 bostäder. Trots den relativt låga siffran ser prognosen för helåret ändå bra ut.

– För att kunna göra en så träffsäker prognos som möjligt har vi kontaktat byggaktörerna och stämt av med dem. Många har bekräftat att de kommer att söka startbesked före årsskiftet. Med de uppgifterna landar vi i en helårsprognos för 2020 som känns mycket lovande, säger exploateringschef Anita Wallin.

Relaterad information