Arenastaden samlar Lunds arenor

21 augusti, 2020

Området med Lunds arenor har fått ett gemensamt platsnamn. Över 340 namnförslag kom in från Lundaborna under vårens namnutmaning, varav 175 var unika. Nu har byggnadsnämnden beslutat att namnförslaget Arenastaden blir platsnamnet för området.

Platsnamnsfrågan har varit aktuell under en längre tid eftersom kommunen vill stärka varumärket för arenaområdet som har en ökad satsning på sport, kultur och event. På området finns bland annat Lunds största publika inomhusarena Sparbanken Skåne Arena. Där är även en ishall och en utomhusarena för fotboll. Det finns planer på att arrangera konserter även där, och det utreds nu hur stor publik anläggningen klarar.

Det beslutade platsnamnet ansluter väl till övriga namn i området. På plats hittar du även Slutspelsparken, Mittlinjen, Arenatorget, Finalgatan och Arenastråket.

Områdets som berörs har justerats något sedan namnutmaningen avslutades. I det aktuella området ingår parkeringshuset Arena Park men även bostadsområdet som ligger bakom publikvallen till utomhusarenan.

Platsnamnet kategoriseras som nivå tre enligt Lantmäteriets kategorisering. Det betyder att namnet till exempel inte ersätter stadsdelsnamnet Klostergården som ligger på nivå två. Istället ligger platsen Arenastaden delvis på Klostergården och en mindre del i Södra innerstaden.

Karta över området som ingår i Arenastaden.

Processens gång

Namnfrågan var uppe i byggnadsnämnden för första gången i slutet av 2019. Då beslutade nämnden om en namnutmaning för att samla in förslag från Lundaborna. Under några veckor i januari-februari i år lämnade Lundaborna in drygt 340 namnförslag varav 175 var unika.

Efter att namnutmaningen avslutades gick tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret igenom alla förslag. De rensade bort namn som av olika anledningar inte gick att använda, till exempel namn som kunde upplevas stötande eller var långsökta. Därefter diskuterades namnförslagen i olika sammanhang. Under våren har bland annat politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet i området som diskuterat de inkomna förslagen. Referensgruppen för namnärende har också konsulterats i namnfrågan innan beslutet fattades att gå vidare med Arenastaden.

Den 20 augusti beslutade byggnadsnämnden att Arenastaden blir platsnamnet som samlar Lunds arenor.

Mer om byggnadsnämndens uppdrag 

Läs mer om Lunds namn 

Tidigare publicerad information om namnfrågan, december 2019

Tidigare publicerad information om namngfrågan, februari 2020