70 nya lägenheter vid Karhögstorg

17 april, 2020

Vid Lunds södra entré och Karhögstorg är det nu klart att det kan bli 70 nya lägenheter. En ny detaljplan gör det möjligt med ett hus utformat för att ha cykeln och kollektivtrafik som främsta transportmedel.

Flygbild som visar ett bostadskvarter med ett nytt hus i mitten

Lunds södra entré är i förändring. Byggnadsnämnden har nu gett klartecken för den detaljplan som är en del i omvandlingen av området.

På den plats som det nu blir möjligt att bygga fler bostäder finns idag en privatägd markparkering. Tanken är att det ska byggas ett bostadshus med ungefär 70 lägenheter i varierande storlek. Detaljplanen tillåter ett terrasserat hus i fyra till nio våningar, som trappas ned successivt mot söder. På så sätt blir det i norra delen lägre än sin granne ”Skatteskrapan” vid Karhögstorg samtidigt som den södra delen ansluter mot parken och bebyggelsen runt den.

Byggnaden föreslås utformas som ett cykelhus – ett hus där det ska vara enkelt att välja cykel och kollektivtrafik som det huvudsakliga sättet att resa. Till exempel kan varje lägenhet få ett anslutande, eget cykelförråd och i hissen upp blir det plats även för stora lådcyklar. Totalt ges plats för 180 cykelplatser och utformningen av cykelparkering ska ges extra omsorg.

Samtidigt som huset på många sätt anknyter till området i övrigt blir det ett nytt inslag inom Järnåkra. Det kommer att ha trä som fasadmaterial och gröna terrasser med både odling och uppsamling av regnvatten. 

Området Söderport vid Karhögstorg och Hardebergaspåret håller på att planeras för att den äldre stadskärnan ska hänga ihop bättre med Järnåkra, bland att genom nya gång- och cykelstråk, fler bostäder och intressanta platsbildningar.