175 unika namnförslag

18 februari, 2020

Över 340 namnförslag är registrerade varav 175 unika. Lågevall, Akropolis, Zlatanstadion, Olympen, Arenafältet och Höjehof är några av namnförslagen som kommit in. Vilket platsnamn arenaområdet ska ha kommer förhoppningsvis beslutas i byggnadsnämnden innan sommaren.

Kommunen vill stärka varumärket för arenaområdet som har en ökad satsning på sport, kultur och event. På området finns bland annat Lunds största publika inomhusarena Sparbanken Skåne Arena. Där är även en ishall och en utomhusarena för fotboll. Utomhusarenan kan få fler användningsområden. Det finns planer på att arrangera konserter även där, och just nu utreds hur stor publik anläggningen klarar.

Platsen med alla arenor ska knytas ihop med ett gemensamt namn. Under årets första veckor kunde Lundaborna föreslå platsnamn för området och den 16 februari var sista dagen att registrera förslag.

Kommunen har börjat gå igenom alla förslag och en första gallring har redan gjorts. Tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret har rensat bort de namn som av olika anledningar inte går att använda. Det kan till exempel vara namn som kan upplevas stötande men även de som är långsökta eller svåra att uttala är bortplockade.

Nästa steg är att en referensgrupp med politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet ska gå igenom förslagen. Tanken är att referensgruppen ska kunna enas om ett namn som sedan kommer att tas upp som ett namnärende för beslut i byggnadsnämnden. Planen är att vi har ett beslutat platsnamn innan sommaren.

Området inritat på karta. Klostergårdens IP, ishall och Sparbanken Skåne Arena samt två närliggande fotbollsplaner är inringade.