Stadsbyggnadspriset till nya tingsrätten

21 december, 2018

Ett arkitektoniskt smycke i kopparplåt, glas och natursten! Ja, det tycker juryn som tilldelat nya tingsrätten Lunds stadsbyggnadspris 2018.

Nya Tingsrätten i LundEnligt juryn ger byggnaden ett starkt visuellt inryck både på nära och längre håll och har en klassiska arkitektur i modern form.Nya tingsrätten finns på den västra sidan av Lunds stationsområde och är ritad av FOJAB arkitekter.

Juryn har även valt att ge ett hedersomnämnande till Tengbom för deras utformning av kvarteret Posthornet, även det i stationsområdet.

Foto: Kasper Dudzik

Innergård kvarteret Posthornet

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se