Julgransförsäljning

6 december, 2018

I år kan du köpa julgran på fyra platser inom Lunds stad - utöver privata försäljningsställen - och försäljningen startar på lite olika datum:

  • Södra Esplanaden 12 ( i allén): 8/12-24/12
  • Clemenstorget Östra sidan: 8/12-24/12
  • Norra Fäladen (torget): 10/12-24/12
  • Västertull: 13/12 – 23/12

Julgransillustration

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se