Biogas kan värma Lunds uteserveringar

13 december, 2018

Lunds kommun och Kraftringen har tillsammans beslutat att renovera det gamla gasnätet i Lund innerstad. Restauranger och krögare får möjlighet att använda gas för att exempelvis värma upp uteserveringar och till matlagning. Det innebär att gasol ersätts med mer klimatvänlig biogas.

Uteservering med värmare

Håkan Lockby, teknisk direktör i Lunds kommun:
- Det är glädjande att vi kan använda ett befintligt gasnät med anor från 1800-talet och därmed erbjuda restauranger och fastighetsägare nya miljövänliga lösningar som kommer att bidra till ett levande centrum.

Mårtenstorget är först ut och utifrån krögarnas intresse kan anläggningarna på torget vara klara redan under 2019. Efter utvärdering kan arbetet fortsätta på Stortorget, Bantorget och Clemenstorget.

Även säkerheten ökar när gasen är nedgrävd och restaurangerna inte behöver förvara eller hantera högtrycksbehållare. Mängden transporter med farligt gods genom centrum kommer också att minska.

Rören i det gamla gasnätet går inte att använda som de är. Istället tillämpas samma teknik som när man renoverar gamla avloppsledningar, så kallad relining, som innebär att man drar nya plaströr inuti de gamla rören. Det är både snabbare och billigare än att lägga helt nya rör, och innebär att grävarbetet i centrum begränsas.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se