Ny handel och bostäder vid Mårtenstorget

14 november, 2017

Tre arkitektkontor hur nu lämnat sina förslag på hur kvarteret Galten i centrala Lund kan utvecklas. På olika sätt visar de hur man kan stärka stadskärnans identitet och attraktionskraft samtidigt som man skapar ramar för modernt, urbant liv med både handel och bostäder.

Lunds kommun och fastighetsutvecklaren NorCap har tillsammans valt ut tre arkitektkontor för ett parallellt uppdrag: CF Møller (Köpenhamn), Marge (Stockholm) och White (Malmö). Uppgiften har varit att ta fram förslag på hur kvarteret Galten i centrala Lund kan utvecklas.

– I kvarteret Galten finns möjligheter att bidra till Lunds utveckling och stärka stadskärnan med attraktiva lokaler, bostäder och parkeringslösningar. Arkitektförslagen visar spännande möjligheter för kvarteret och det finns många intressanta tankar att ta fasta på, säger Ole Kasimir, planchef Lunds kommun.

En utgångspunkt i det parallella uppdraget har varit en hög exploatering. Detta har arkitektkontoren löst på tre skilda sätt med olika kombinationer av högt och tätt, men samtliga föreslår högre byggnader än vad som finns vid Mårtenstorget idag. Ett annat ingångsvärde har varit att det ska finnas både handel i bottenvåning och bostäder i de övre planen samt erbjuda ett läge för en biograf. En viktig förutsättning i arbetet har varit kollektivtrafiken och var regionbussarna ska finnas och det har man lite olika lösningar på.

Under processen har NorCap och Wästbygg tecknat avtal om att utveckla och genomföra projektet i samverkan.

Kvarteret Galten i Lund ligger direkt söder om Mårtenstorget och begränsas av Råbygatan i öster, Lilla Tvärgatan i söder och Bankgatan i väster. Anledningen till att kvarterets sydvästra del ännu är obebyggd är vägprojektet ”genombrottet”. Det genomfördes aldrig men gjorde att småhusbebyggelsen revs under 50- och 60-talet.

En bedömningsgrupp som består av representanter från såväl NorCap, Wästbygg, Lunds kommun och utomstående experter kommer nu att analysera de tre förslagen. Tanken är att vid årsskiftet veta vilket eller vilka förslag man arbetar vidare med. Nästa steg är sedan att ta fram en detaljplan för kvarteret.

Gräs i förgrunden och lägre hus längre in i kvarteret

Förslag:CF Møller

En stensatt yta, träd och människor på en innergård

Förslag: Marge

Kvarterets innergård, lite från ovan och kvällstid

Förslag: White

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se