540 nya bostäder på Södra Råbylund

17 november, 2017

Byggnadsnämnden har beslutat att en ny detaljplan på Södra Råbylund, med cirka 540 bostäder, ska ut på samråd. Utbyggnaden av området är i full gång och detta är den tredje etappen i områdets utveckling.

illustration av ett grönskande gång och cykelstråk.Planområdet är den norra delen av den tredje och sista utbyggnadsetappen av Södra Råbylund.Men för att få en bra helhet i Södra Råbylunds tredje etapp har den norra och södra delen planlagts parallellt och den södra delen kommer till byggnadsnämnden för beslut om samråd i vår.

Detaljplanen knyter även ihop planerad bebyggelse med befintliga småhus öster om planen. Längs den östra kanten planeras parhus i två våningar med egna tomter. Övriga byggnader är flerfamiljshus med fyra till sex våningar. Där de högsta husen planeras framförallt centralt i planområdet, närmast parken.

Av de 540 nya bostäderna planeras 200 av dem mellan Sydöstravägen och Prästavägen. Det området är direktanvisat av tekniska förvaltningen till Magnolia Bostad AB som har ambitionen att bygga flerfamiljshus med yteffektiva hyresrätter. Övrig planlagd mark disponeras av både Absalon Pension A/S och Magnolia Bostad AB.

Råbysjön och den omgivande parken är en unik miljö i Lund och lockar besökare från hela staden. För att öka områdets grönområden planeras merparten av parkeringsplatserna ligga under mark. Utöver mindre grönytor och parken som planeras centralt i området görs det även möjlighet för ett parkstråk med gång och cykelväg under Dalbyvägen som förenar Södra Råbylund med Linero i norr. Gång och cykelstråket planeras även fortsätta söder ut in i befintligt parkområde och länkas till den södra detaljplanen som just nu håller på att tas fram.

Samrådsperioden är planerad 29 november till 31 januari.
Inom kort publiceras mer detaljerad information och aktuella handlingar här.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se