Nyheter och nyhetsarkiv - trafik och stadsplanering

Här hittar du nyheter inom trafik och stadsplanering

September

2018-09-28

Vad vill du ska få årets stadsbyggnadspris?

Nu är det dags att tipsa juryn om vad du tycker ska få 2018 års stadsbyggnadspris. Senast den 28 oktober behöver vi ditt förslag.

2018-09-26

Cykelställ i två våningar vid Lund C

Nu kan fler cyklar parkeras på cykelparkeringen vid Västra Stationstorget! Det nya cykelstället i två våningar är lätt att använda och betyder att kapaciteten fördubblats. Den 10 oktober tas de tillfälliga cykelställen bort längs muren utanför Klosterkyrkan.

2018-09-24

Ny fart för skola i Dalby

Efter en kortare paus kan nu planarbetet för en ny skola i Dalby fortsätta. I en givande dialog med AAK, det företag som ligger granne med skoltomten, har man nu funnit en lösning för hur arbetet kan komma vidare. Senare i år väntas detaljplanen klubbas.

2018-09-24

Intervjuer om gator, cykelvägar och parker

Nu genomförs tekniska förvaltningens årliga undersökning av vad lundaborna tycker om underhåll och skötsel av gator, cykelbanor, parker och grönområden.

2018-09-20

Ny plan för Idalagården i Veberöd

Idalagården i Veberöd kan komma att få en bredare användning än idag. Byggnadsnämnden har under tisdagen beslutat att undersöka om gården kan rymma även kontor och därmed ge mer plats till företagande i Veberöd.

2018-09-20

Radhus och lägenheter planeras i Vallkärra

Fler bostäder i Vallkärra kan bli möjliga genom en ny detaljplan. Det är vid Kävlingevägen i södra Vallkärra som nästan 60 radhus och lägenheter föreslås.

2018-09-13

Trafikantveckan inleds med gatumålning!

Natten till fredag 14 september målas asfalten på Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan. Motivet är inspirerat av övergångsställen och symboliserar Trafikantveckans fokus på fotgängare.

2018-09-07

Trafikantveckan 14-24 september

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Årets tema handlar om fotgängare och hur staden kan bli mer promenadvänlig. Trafikantveckan inleds den 14 september.

Augusti

2018-08-24

Lunds nya gymnasieskola blir grön och tillgänglig för hela staden

Förslaget för hur det ska se ut på platsen för Lunds nya gymnasieskola blir allt tydligare. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka planförslaget vidare på samråd.

2018-08-24

Lunds nya översiktsplan godkänd av byggnadsnämnden

Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut och det ska bli möjligt att bygga 26 000 nya bostäder fram till 2040. De målen ligger fast menar byggnadsnämnden som under torsdagen beslutade skicka förslaget till ny översiktsplan vidare för beslut i kommunfullmäktige.

2018-08-14

Lunds cyklister samlar cykeldata

Vilka vägar väljer Lunds cyklister och känner de sig säkra när de cyklar? I september får lundacyklisterna chansen att delta i ett projekt där ny och smart teknik skapar bättre underlag för både trafikplanering och forskning. Du kan anmäla dig redan nu om du vill vara med och skapa framtidens cykelvägar!

Juli

2018-07-04

Lund bäst på hållbara transporter

Bäst igen - för tredje året i rad. Lunds kommun tog i dag emot priset som den kommun i landet som är bäst på hållbara transporter. Emma Berginger, kommunalråd (MP) tog emot priset på plats i Almedalen.

Juni

2018-06-29

Nya tider för parkering och torghandel på Mårtenstorget

Mårtenstorget har nya tider för torghandel och parkering. Torget har delats in i två områden med hjälp av pollare. Ändringen innebär att det är tillåtet med parkering på delar av torget från och med kl 15. Dessutom har markeringen av parkeringsplatserna förbättrats med ny linjemålning.

2018-06-20

Nya riktlinjer för parkering

Nu finns det ett förslag på att färre parkeringsplatser kommer att krävas när nya hus byggs i Lund. Förslaget är ute på remiss till den 30 september 2018.

2018-06-20

Forskning och utbildning samlas i Forum Medicum

En planändring kan göra det möjligt att samla all utbildning och större delen av forskningen vid medicinska fakulteten i nya Forum Medicum vid Sölvegatan. Under hösten är det dags att tycka till om planerna.

2018-06-07

Nu startar planeringen av den sydvästra delen av centrala Brunnshög

Mellan 350 och 400 bostäder kan det bli när den sydvästra delen av centrala Brunnshög byggs. Nu startar arbetet med att ta fram en ny plan.

Maj

2018-05-21

Om växtlighet och framkomlighet

Under senvåren kommer årsskotten, som kan växa mycket på bara en vecka! Växtligheten ska inte tränga ut gångtrafikanter i gatan och sikten vid gathörn måste alltid vara god. Ur både ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv är det angeläget att hålla ordning på trädgårdens växtlighet.

2018-05-09

Grönt ljus för planerna i Brunnshög

Framtiden för centrala Brunnshög ser ljus ut. Nu har nämligen Lunds fått besked om att de två stoppade detaljplanerna för centrala Brunnshög kan vinna laga kraft.

2018-05-03

Ny möjlighet att tycka till om Lunds nya översiktsplan

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och befolkningen kommer sannolikt att fortsätta att öka. Ett av målen i förslaget till ny översiktsplan är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta behovet.

April

2018-04-27

Var med och namnge gator i Södra Sandby

Stadsbyggnadskontoret och referensgruppen för namnärenden uppmanar dig som känner dig manad att komma med förslag på namn till gator i kvarteret Kryptan i Södra Sandby. Anledningen till namnsättningen är att vi bygger nytt i kvarteret och det kommer att skapas tre nya gator. Dessa behöver därför få namn inför adressättningen.

2018-04-20

Så ska Lund växa - förslag till ny översiktsplan

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. Främst genom att bygga tätare och genom att växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning.

2018-04-03

Förslag på stadsbusslinjenät 2023

Nu har du möjlighet att tycka till om Skånetrafikens förslag på det nya stadsbusslinjenät 2023, som har tagits fram. Förslaget innebär ändringar för stadsbusslinjerna i form av ett enklare linjenät med rakare linjer och en koncentration vid Lund C. Kollektivtrafiken behöver bli mer attraktiv för resenärer för att främja en hållbar stadsutveckling. Lundaborna har redan tyckt till en gång, men nu vill vi åter höra er syn på förslaget.

Mars

2018-03-23

Påskpynt och vårblommor

Vi pyntar för påsk och vår med pileägg och påskliljor. På Stortorget kan man krypa in i de större pileäggen eller ta en paus på de färgglada pallarna. Mindre pileägg har satts ut längs Lilla Fiskaregatan och 1 300 påskliljor ger färg åt staden.

2018-03-22

5–17 april stängs E22:an av för trafik

Efter påsk, torsdagen 5 april kl. 20, stängs motorvägen E22 av för trafik. Då rivs den gamla bron vid motorvägen och en ny bro skjuts in på plats. Arbetet tar två veckor att genomföra och tisdagen den 17 april öppnar E22 för trafik igen. Under tiden kommer det att bli störningar i trafiken och exempelvis persontransporter för elever kan bli försenade.

2018-03-20

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Ombyggnaden av Clemenstorget är central i utvecklingen av Lunds stationsområde. Torget är också en betydelsefull mötesplats i stadskärnan. Mycket arbete görs för att träden på torget ska ha goda förutsättningar.

2018-03-19

Tyck till om kommunens åtgärdsprogram mot buller senast 15 maj

Nu har kommunen tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023. Som underlag finns den kartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. Innan förslaget till åtgärdsprogram antas, vill vi så klart veta vad organisationer och medborgare i Lunds kommun tycker!

2018-03-19

Arkeologisk utgrävning i kvarteret Galten

Under vecka 12, 19-23 mars, påbörjas en arkeologisk undersökning i delar av kvarteret Galten inför arbetet med områdets nya detaljplan. Arbetet beräknas pågå ungefär en vecka och påverkar inte trafik eller framkomlighet i området.

2018-03-16

Ny entré till stadskärnan och fler bostäder i södra Lund

Nästan 600 nya bostäder i innerstadsmiljö kan bli resultat om planprogrammet för Söderport i södra Lund realiseras.

Februari

2018-02-16

Två förslag vidare för kvarteret Galten

Det är arkitektkontoren Marge och CF Møller som kommer att arbeta vidare med utformningen av kvarteret Galten i Lunds centrum.

2018-02-16

Nya bostäder i Nöbbelöv

Nöbbelöv i norra Lund kan få ett nytt bostadsområde. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att ta fram ett planprogram för ett område på båda sidorna av Kävlingevägen.

2018-02-16

Kultur, bostäder och idrott samsas runt Stenkrossen

Kvarteren runt Stenkrossen är nu redo för en stor förändring. Byggnadsnämnden har beslutat om samråd för förslaget till ny detaljplan för kvarteret Stenkrossen och Råbykungen. I området kommer välkända kulturverkstaden och EOS-hallen kvarstå men platsen kan nu också få ytterligare tillskott i form av framför allt bostäder, men även park och en ny förskola.

2018-02-14

Södra Sandby får offentlig toalett

2015 byggdes offentliga toaletter i Dalby och Veberöd. Nu är det dags för Genarp och Södra Sandby. För Södra Sandby finns förslag om att placera den nya toaletten vid busstationen, men vi tar emot synpunkter på placeringen till och med den 28 februari. Förslaget kommer även att stämmas av med övriga planer för området.

Januari

2018-01-23

Centralstation i traditionell bågform

Det blir team Elding Oscarson/C.F. Møller Architects som får arbeta vidare med utformningen av Lunds nya centralstation.

2018-01-19

Nya kontor vid Edison park

En ny detaljplan ska snart skickas ut på samråd av byggnadsnämnden. Tanken med planen är det ska bli möjligt att bygga kontor med 800-1000 arbetsplatser och att det även ska kunna bli restaurangen och annan service.