Nyheter och nyhetsarkiv

April

2018-04-20

Så ska Lund växa - förslag till ny översiktsplan

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. Främst genom att bygga tätare och genom att växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning.

2018-04-16

Nya tider för parkering och torghandel på Mårtenstorget

I månadsskiftet april/maj ändras tiderna för torghandel respektive parkering på delar av Mårtenstorget. Ändringen innebär att det blir tillåtet med parkering på delar av torget från och med kl 15.

2018-04-03

Förslag på stadsbusslinjenät 2023

Nu har du möjlighet att tycka till om Skånetrafikens förslag på det nya stadsbusslinjenät 2023, som har tagits fram. Förslaget innebär ändringar för stadsbusslinjerna i form av ett enklare linjenät med rakare linjer och en koncentration vid Lund C. Kollektivtrafiken behöver bli mer attraktiv för resenärer för att främja en hållbar stadsutveckling. Lundaborna har redan tyckt till en gång, men nu vill vi åter höra er syn på förslaget.

Mars

2018-03-23

Påskpynt och vårblommor

Vi pyntar för påsk och vår med pileägg och påskliljor. På Stortorget kan man krypa in i de större pileäggen eller ta en paus på de färgglada pallarna. Mindre pileägg har satts ut längs Lilla Fiskaregatan och 1 300 påskliljor ger färg åt staden.

2018-03-22

5–17 april stängs E22:an av för trafik

Efter påsk, torsdagen 5 april kl. 20, stängs motorvägen E22 av för trafik. Då rivs den gamla bron vid motorvägen och en ny bro skjuts in på plats. Arbetet tar två veckor att genomföra och tisdagen den 17 april öppnar E22 för trafik igen. Under tiden kommer det att bli störningar i trafiken och exempelvis persontransporter för elever kan bli försenade.

2018-03-20

Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

Ombyggnaden av Clemenstorget är central i utvecklingen av Lunds stationsområde. Torget är också en betydelsefull mötesplats i stadskärnan. Mycket arbete görs för att träden på torget ska ha goda förutsättningar.

2018-03-19

Tyck till om kommunens åtgärdsprogram mot buller senast 15 maj

Nu har kommunen tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023. Som underlag finns den kartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. Innan förslaget till åtgärdsprogram antas, vill vi så klart veta vad organisationer och medborgare i Lunds kommun tycker!

2018-03-19

Arkeologisk utgrävning i kvarteret Galten

Under vecka 12, 19-23 mars, påbörjas en arkeologisk undersökning i delar av kvarteret Galten inför arbetet med områdets nya detaljplan. Arbetet beräknas pågå ungefär en vecka och påverkar inte trafik eller framkomlighet i området.

2018-03-16

Ny entré till stadskärnan och fler bostäder i södra Lund

Nästan 600 nya bostäder i innerstadsmiljö kan bli resultat om planprogrammet för Söderport i södra Lund realiseras.

Februari

2018-02-16

Två förslag vidare för kvarteret Galten

Det är arkitektkontoren Marge och CF Møller som kommer att arbeta vidare med utformningen av kvarteret Galten i Lunds centrum.

2018-02-16

Nya bostäder i Nöbbelöv

Nöbbelöv i norra Lund kan få ett nytt bostadsområde. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att ta fram ett planprogram för ett område på båda sidorna av Kävlingevägen.

2018-02-16

Kultur, bostäder och idrott samsas runt Stenkrossen

Kvarteren runt Stenkrossen är nu redo för en stor förändring. Byggnadsnämnden har beslutat om samråd för förslaget till ny detaljplan för kvarteret Stenkrossen och Råbykungen. I området kommer välkända kulturverkstaden och EOS-hallen kvarstå men platsen kan nu också få ytterligare tillskott i form av framför allt bostäder, men även park och en ny förskola.

2018-02-15

Ny färdtjänstentreprenör från 1 juli 2018

Tekniska nämnden tog den 14 februari 2018 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 juli 2018 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år.

2018-02-14

Södra Sandby får offentlig toalett

2015 byggdes offentliga toaletter i Dalby och Veberöd. Nu är det dags för Genarp och Södra Sandby. För Södra Sandby finns förslag om att placera den nya toaletten vid busstationen, men vi tar emot synpunkter på placeringen till och med den 28 februari. Förslaget kommer även att stämmas av med övriga planer för området.

Januari

2018-01-31

Cykelinsamling 31 januari

Med jämna mellanrum samlar vi in långtidsparkerade cyklar som stått på samma plats under minst två veckor utan att användas. Om du misstänker att din cykel kan ha blivit bortforslad kan du kontakta tekniska förvaltningen med uppgifter som gör att din cykel kan identifieras.

2018-01-23

Centralstation i traditionell bågform

Det blir team Elding Oscarson/C.F. Møller Architects som får arbeta vidare med utformningen av Lunds nya centralstation.

2018-01-19

Nya kontor vid Edison park

En ny detaljplan ska snart skickas ut på samråd av byggnadsnämnden. Tanken med planen är det ska bli möjligt att bygga kontor med 800-1000 arbetsplatser och att det även ska kunna bli restaurangen och annan service.