LundaMats - hållbara resor och transporter

I Lund har vi länge intresserat oss för effekterna av transporter och hur man med styrning av transportsystemet kan uppnå olika resultat. I en kommun där hållbarhet är viktigt är klimatmål en självklarhet - men även andra värden kan uppnås med ett strategiskt tänk kring transporterna.

"MaTs" står för miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för politiker och tjänstemän i arbetet med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund. Arbetet med LundaMats började 1999. I de första versionerna låg vårt fokus på transportmedel. I LundaMaTs III ligger fokus på värdet av att kunna föreflytta sig och människorna som gör det. Strategi och rapport för LundaMaTs III hittar du längre ner.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundamats

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se