Stadsbuss och regionbuss

Skånetrafiken ansvarar för stadsbussar och regionbussar i Lunds kommun. På Skånetrafikens webbplats hittar du bland annat tidtabeller, hållplatser och information om hur du köper biljett.

Stadsbuss vid Domkyrkan

Bussen kör först i Lund

Det är viktigt att bussen kommer fram snabbt och enkelt och vi prioriterar därför busstrafiken på flera olika sätt.

Några exempel:

  • Bussar som kör mellan Lund C och Brunnshög, via sjukhuset, LTH och Ideon, kör längs Lundalänken som är en separat bussgata. Lundalänken är förberedd för spårväg.
  • Endast buss, cykel-och taxi får köra sträckan mellan Bangatan och Bytaregatan vilket förbättrar trafiksituationen kring Lund C.
  • På Tornavägen finns Sveriges första reversibla busskörfält vilket innebär att bussen kör åt båda riktningarna inom ett och samma körfält, beroende på vilken tid det är under dagen. På det här sättet slipper bussen stå alltför länge i kö under rusningstrafik.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsbuss

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se