Gratisresor för seniorer

Lundabor över 75 år kan åka gratis med Skånetrafiken enligt beslut i kommunfullmäktige. Skånetrafiken skickar automatiskt hem Jojo-seniorkortet till dig som är över 75 år och folkbokförd i Lunds kommun.

Så här fungerar Jojo-senior

  • Kortet är personligt och på förarens begäran måste du kunna legitimera dig.
  • Kortet gäller för resor med stadsbuss, regionbuss, tåg och närtrafik inom Lunds kommun samt till och från Genarp via Staffanstorp.
  • Kortet gäller för resa under vardagar mellan kl. 9–15 och 18–04. Sista bytet måste göras inom dessa tider. På lördagar, söndagar och helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton gäller kortet hela dagen.
  • Du kan ta med dig två barn under 7 år utan kostnad.
  • Om kortet försvunnit eller inte fungerar, ta kontakt med Skånetrafiken tel 0771-77 77 77.

Så här gör du när du ska resa

Buss: När du går ombord på bussen behöver du bara hålla fram ditt kort mot kortläsaren, nära och stilla, tills en grön lampa lyser och okej-signal hörs. Då registreras din resa och allt är klart.

Tåg: När du ska resa med tåg måste du registrera din resa i automaten på stationen. På tåget behöver du sedan bara visa fram ditt kort för tågvärden. Ska du resa längre måste du köpa din biljett innan du går ombord på tåget

Hantering av personuppgifter

Hantering av dina uppgifter regleras av personuppgiftslagen. Kommunstyrelsen i Lunds kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker för att invånare över 75 år skall få Seniorkort.

Lunds kommun har lämnat ditt namn, adress och personnummer till Skånetrafiken. Om du använder Seniorkortet kommer resorna att registreras av Skånetrafiken, och utgöra underlag för Skånetrafikens debitering av Lunds kommun.

Du kan en gång per år skriftligen begära besked om dina personuppgifter behandlas av Skånetrafiken, och i så fall vilka personuppgifter som behandlas. Begäran sänds till Skånetrafiken, 291 83 Hässleholm i ett kuvert märkt ”Personuppgiftsombud”. Information enligt ovan kommer sedan att sändas till dig inom en månad från det att begäran kommit in till Skånetrafiken.

Du kan vidare vända dig till Skånetrafiken och förklara att du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla dig fria resor. Du kan slutligen vända dig till Skånetrafiken och begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/jojosenior

Kontakt

Kollektivtrafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Klagomål och synpunkt på bussresa:www.skanetrafiken.se
Klagomål och synpunkt på färdtjänstresa: Sverigetaxi, kundtjänst