Vanliga frågor om färdtjänsten

Vanliga frågor om färdtjänsten.

Vad ska jag göra om jag har klagomål på färdtjänsten?

Hör av dig till oss! Det är viktigt att vi får reda på bristerna eftersom vi följer upp alla dessa klagomål med Sverigetaxi, och vi är tacksamma för att de som råkat illa ut hör av sig.

Blir det några förbättringar?

Sverigetaxi har redan betalat vite vid flera tillfällen för att de inte uppfyller sin del av avtalet, men tyvärr har det inte lett till att alla brister i utförandet har kunnat avhjälpas.

Hur länge löper avtalet med Sverigetaxi?

Lunds kommuns avtal med Sverige Taxi gällde ursprungligen till och med 30 juni 2018. Tekniska nämnden tog den 14 februari 2018 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 juli 2018 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år. Upphandlingen är dock överklagad och i avvaktan på kammarrättens beslut har tekniska nämnden beslutat att förlänga avtalet med Sverige Taxi, just nu till och med den 30 september 2019.  

Hur fungerar resegarantin?

Tekniska nämnden har 17/2 2016 fattat beslut om en resegaranti som ska gälla under återstoden av vår avtalsperiod med Sverigetaxi. Resegarantin innebär att du kan beställa en vanlig taxi om den beställda färdtjänstresan blir mer än 30 min försenad. Du får ersättning för taxiresan i efterhand, max 600 kr med avdrag för egenavgiften. Läs mer på sidan om resegaranti.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress:Tekniska förvaltningen, Box 41,221 00 Lund
Telefon: 046-359 63 22
Telefon: 046-359 63 54
Telefon: 046-359 37 50

I Lunds kommun ansvarar tekniska förvaltningen för att utreda och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se