Kontaktinformation

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kontakt Lunds kommun

Färdtjänsthandläggare

  • 046- 359 63 22
  • 046- 359 63 54
  • 046 -359 37 50
  • 046- 359 50 77
  • Medborgarcenter 046 - 359 50 00

Besöksadress

Kristallen, Brotorget 1, Lund

Postadress

Lunds kommun
Tekniska förvaltningen
Box 41 221 00 Lund

Vad ska jag göra om jag har klagomål på färdtjänsten?

Kontakta SverigeTaxis kundtjänst på tel 046 - 270 13 43, vardagar kl 8-16. Du kan även skicka e-post till kundtjanst.lund@sverigetaxi180200.se

Hur länge löper avtalet med Sverigetaxi?

Lunds kommuns avtal med Sverige Taxi gällde ursprungligen till och med 30 juni 2018. Tekniska nämnden tog den 14 februari 2018 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 juli 2018 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år. Upphandlingen är dock överklagad och i avvaktan på kammarrättens beslut har tekniska nämnden beslutat att förlänga avtalet med Sverige Taxi till och med den 30 september 2019.

Hur fungerar resegarantin?

Tekniska nämnden har 17/2 2016 fattat beslut om en resegaranti som ska gälla under återstoden av vår avtalsperiod med Sverigetaxi. Resegarantin innebär att du kan beställa en vanlig taxi om den beställda färdtjänstresan blir mer än 30 min försenad. Du får ersättning för taxiresan i efterhand, max 600 kr med avdrag för egenavgiften.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se