Vanliga frågor om färdtjänsten

Vanliga frågor om färdtjänsten.

Vad ska jag göra om jag har klagomål på färdtjänsten?

Hör av dig till oss! Det är viktigt att vi får reda på bristerna eftersom vi följer upp alla dessa klagomål med Sverigetaxi, och vi är tacksamma för att de som råkat illa ut hör av sig.

Blir det några förbättringar?

Sverigetaxi har redan betalat vite vid flera tillfällen för att de inte uppfyller sin del av avtalet, men tyvärr har det inte lett till att alla brister i utförandet har kunnat avhjälpas.

Hur länge löper avtalet med Sverigetaxi?

Upphandlingen av en ny entreprenör är överklagad och i avvaktan på förvaltningsrättens utslag har tekniska nämnden beslutat att förlänga avtalet med Sverige Taxi till och med 31/12 2018.

Hur fungerar resegarantin?

Tekniska nämnden har 17/2 2016 fattat beslut om en resegaranti som ska gälla under återstoden av vår avtalsperiod med Sverigetaxi. Resegarantin innebär att du kan beställa en vanlig taxi om den beställda färdtjänstresan blir mer än 30 min försenad. Du får ersättning för taxiresan i efterhand, max 600 kr med avdrag för egenavgiften. Läs mer på sidan om resegaranti.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Kollektivtrafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Klagomål och synpunkt på bussresa:www.skanetrafiken.se
Klagomål och synpunkt på färdtjänstresa: Sverigetaxi, kundtjänst