Vanliga frågor om färdtjänst

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Hur ska jag resa när Jojo-kortet försvinner i december 2019

Det nya serviceresekortet skickas ut automatiskt till dig som redan har ett kort under januari 2020. Du kan resa på ditt nuvarande kort fram till 31 januari 2020. Det nya kortet kommer att fungera i stort på samma sätt som idag. Mer information kommer tillsammans med kortet.

Är du över 75 år och är dessutom berättigad till färdtjänst, får du ett seniorkort i början på december. Behåll det. Efter den 31 januari 2020 ska du använda detta kort både för färdtjänst och för resor i den allmänna kollektivtrafiken. 

Vill du veta mer läs mer på Skånetrafikens hemsida skanetrafiken.se

Vad ska jag göra om jag har klagomål på färdtjänsten?

Kontakta SverigeTaxis kundtjänst på tel 046 - 270 13 43, vardagar kl 8-16. Du kan även skicka e-post till kundtjanst.lund@sverigetaxi180200.se

Hur länge löper avtalet med Sverigetaxi?

Lunds kommuns avtal med Sverige Taxi gällde ursprungligen till och med 30 juni 2018. Tekniska nämnden tog den 14 februari 2018 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 juli 2018 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år. Upphandlingen är dock överklagad och i avvaktan på förvaltningsrättens beslut har tekniska nämnden beslutat att förlänga avtalet med Sverige Taxi till och med 31 mars 2020.

Hur fungerar resegarantin?

Tekniska nämnden har tagit beslut om att en resegaranti ska gälla under återstoden av vår avtalsperiod med Sverigetaxi. Resegarantin innebär att du kan beställa en vanlig taxi om den beställda färdtjänstresan blir mer än 30 min försenad. Du får ersättning för taxiresan i efterhand, max 600 kr med avdrag för egenavgiften.

Resa med färdtjänst

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se