Riksfärdtjänst

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om ditt funktionshinder gör det svårt att resa med allmänna kommunikationer utanför Skåne. Ta kontakt med färdtjänsthandläggare för att göra en ansökan.

Rätt till riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten ska användas för rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet utanför Skåne. Riksfärdtjänst gäller enbart inom Sverige.

Du kan beviljas riksfärdtjänst om resan inte kan göras med allmänna kommunikationer utan att resan skulle bli mycket dyrare, eller om den inte kan göras utan ledsagare.

Ansök i god tid

Ansökan om riksfärdtjänst ska finnas hos handläggaren senast tre veckor före den dag du önskar att resa. För att kunna använda riksfärdtjänst måste även du som redan beviljats vanlig färdtjänst göra en särskild ansökan.

Färdsätt

När du ansöker om riksfärdtjänst gäller alltid att du blir anvisad det billigaste färdsättet som är rimligt med tanke på ditt funktionshinder.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress:Tekniska förvaltningen, Box 41,221 00 Lund
Telefon: 046-359 63 22
Telefon: 046-359 63 54
Telefon: 046-359 37 50

I Lunds kommun ansvarar tekniska förvaltningen för att utreda och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se