Riksfärdtjänst

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om ditt funktionshinder gör det svårt att resa med allmänna kommunikationer utanför Skåne. Ta kontakt med färdtjänsthandläggare för att göra en ansökan. Behöver du riksfärdtjänst under julhelgen? Tänk på att ansöka i god tid - vi behöver din ansökan senast den 15 november.

Rätt till riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten ska användas för rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet utanför Skåne. Riksfärdtjänst gäller enbart inom Sverige.

Du kan beviljas riksfärdtjänst om resan inte kan göras med allmänna kommunikationer utan att resan skulle bli mycket dyrare, eller om den inte kan göras utan ledsagare.

Ansök i god tid

Ansökan om riksfärdtjänst ska finnas hos handläggaren senast två veckor före den dag du önskar att resa. Behöver du riksfärdtjänst under julhelgen behöver vi din ansökan senast 15 november. För att kunna använda riksfärdtjänst måste även du som redan beviljats vanlig färdtjänst göra en särskild ansökan.

Färdsätt

När du ansöker om riksfärdtjänst gäller alltid att du blir anvisad det billigaste färdsättet som är rimligt med tanke på ditt funktionshinder.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Kollektivtrafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Klagomål och synpunkt på bussresa:www.skanetrafiken.se
Klagomål och synpunkt på färdtjänstresa: Sverigetaxi, kundtjänst