Resegaranti för färdtjänsten

Du kan beställa en vanlig taxi om färdtjänstbilen är mer än 30 minuter sen. Lunds kommun ersätter dina utlägg i efterhand, upp till 600 kr med avdrag för egenavgiften. Resegarantin gäller under resten av vår avtalsperiod med Sverigetaxi, till och med september 2019.

Så här fungerar resegarantin

  • Du kan beställa vanlig taxi om färdtjänstbilen är mer än 30 minuter försenad. Din beställning måste vara registrerad i hos färdtjänstens beställningscentral.
  • Du ansöker om ersättning för taxiresan genom att hämta blankett via länk nedan eller ringa medborgarcenter och få en blankett hemskickad, telefon: 046-359 75 00.
  • Skicka en blankett tillsammans med originalkvitto (taxameterkvitto) från taxiresan till tekniska förvaltningen i Lunds kommun.
  • Du kan få max 600 kr i ersättning för taxiresan. Egenavgiften för resan dras av.
  • Du kan kontakta vårt medborgarcenter för mer information: 046-359 75 00.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress:Tekniska förvaltningen, Box 41,221 00 Lund
Telefon: 046-359 63 22
Telefon: 046-359 63 54
Telefon: 046-359 37 50

I Lunds kommun ansvarar tekniska förvaltningen för att utreda och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se