Kontakta handläggare

I Lunds kommun ansvarar tekniska förvaltningen för utredning och beslut kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

Färdtjänsthandläggare

  • 046- 359 63 22
  • 046- 359 63 54
  • 046 -359 37 50
  • 046- 359 50 77

Besöksadress

Kristallen, Brotorget 1, Lund

Postadress

Lunds kommun
Tekniska förvaltningen
Box 41 221 00 Lund

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress:Tekniska förvaltningen, Box 41,221 00 Lund
Telefon: 046-359 63 22
Telefon: 046-359 63 54
Telefon: 046-359 37 50

I Lunds kommun ansvarar tekniska förvaltningen för att utreda och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se