Ansök om färdtjänst

Vem har rätt att söka färdtjänst och hur gör jag?

Vem har rätt till färdtjänst?

Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.

Rätt till färdtjänst har du som:

  • är folkbokförd i Lunds kommun
  • har ett funktionshinder som är varaktigt under minst tre månader
  • på grund av ditt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med vanlig kollektivtrafik som buss och tåg.

Rätten till färdtjänst avgörs av din funktionsnedsättning och dina möjligheter att resa med allmänna kommunikationer som buss och tåg. Barn kan få färdtjänst om funktionsnedsättningen innebär att de inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen.

Ansök om färdtjänst

Ansök om färdtjänst på en särskild blankett som du laddar ner längst ner på sidan. Kontakta medborgarcenter på 046-359 75 00 om du i stället vill ha blanketten hemskickad.

För att utreda och bedöma ditt behov av färdtjänst tar handläggaren kontakt med dig för att göra ett hembesök. Om din ansökan behöver kompletteras med läkarutlåtande, meddelar handläggaren dig detta.

Dina personuppgifter skyddas och din ansökan är är sekretessbelagd. Läs mer om hantering av personuppgifter i Lunds kommun via länk nedan.

Om du behöver hjälp och stöd av en person under bilresan kan du ansöka om ledsagare.

Det tar ungefär 3–4 veckor från ansökan till beslut och du får alltid ett skriftligt beslut. Om du beviljas tillstånd får du även hemskickat färdbevis och information. Alla tillstånd är tidsbegränsade.

Du som har färdtjänst kan även resa gratis med Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett avslag på färdtjänstansökan. Skicka en skrivelse om varför du vill överklaga till kommunens tekniska förvaltning senast tre veckor efter du har fått beslut om avslag. Tekniska förvaltningen skickar ditt överklagande till Förvaltningsrätten.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress:Tekniska förvaltningen, Box 41,221 00 Lund
Telefon: 046-359 63 22
Telefon: 046-359 63 54
Telefon: 046-359 37 50

I Lunds kommun ansvarar tekniska förvaltningen för att utreda och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se