Ansök om färdtjänst

Vem har rätt till färdtjänst?

Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.

Rätt till färdtjänst har du som:

  • är folkbokförd i Lunds kommun
  • har ett funktionshinder som är varaktigt under minst tre månader
  • på grund av ditt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med vanlig kollektivtrafik som buss och tåg.

Rätten till färdtjänst avgörs av din funktionsnedsättning och dina möjligheter att resa med allmänna kommunikationer som buss och tåg. Barn kan få färdtjänst om funktionsnedsättningen innebär att de inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen.

Ansök om färdtjänst

Ansök om färdtjänst på en särskild blankett som du laddar ner längst ner på sidan. Kontakta medborgarcenter på 046-359 75 00 om du i stället vill ha blanketten hemskickad.

För att utreda och bedöma ditt behov av färdtjänst tar handläggaren kontakt med dig för att göra ett hembesök. Om din ansökan behöver kompletteras med läkarutlåtande, meddelar handläggaren dig detta.

Dina personuppgifter skyddas genom personuppgiftslagen (PUL) och din ansökan är är sekretessbelagd.

Om du behöver hjälp och stöd av en person under bilresan kan du ansöka om ledsagare.

Det tar ungefär 3–4 veckor från ansökan till beslut och du får alltid ett skriftligt beslut. Om du beviljas tillstånd får du även hemskickat färdbevis och information. Alla tillstånd är tidsbegränsade.

Du som har färdtjänst kan även resa gratis med Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett avslag på färdtjänstansökan. Skicka en skrivelse om varför du vill överklaga till kommunens tekniska förvaltning senast tre veckor efter du har fått beslut om avslag. Tekniska förvaltningen skickar ditt överklagande till Förvaltningsrätten.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Kollektivtrafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Klagomål och synpunkt på bussresa:www.skanetrafiken.se
Klagomål och synpunkt på färdtjänstresa: Sverigetaxi, kundtjänst