Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och regleras av färdtjänstlagen. Du kan få färdtjänst om du, på grund av en funktionsnedsättning, inte klarar av att använda allmänna kommunikationer eller förflytta dig på egen hand.

Precis som med vanlig kollektivtrafik bygger färdtjänsten på fasta priser och samordnade resor, det vill säga att fler kan åka tillsammans. Skillnaden är att färdtjänst bokas i förväg och att extra tjänster kan ingå, som till exempel att du har en ledsagare med dig. Du som har färdtjänst kan även resa gratis med Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.

Färdtjänst utförs av det taxibolag som kommunen har avtal med. Färdtjänsten får användas i hela Skåne län. För längre resor måste du ansöka om riksfärdtjänst.

Lunds kommun har avtal kring färdtjänst med Sverigetaxi till och med september 2017. Därefter tar DRT Solutions AB över entreprenaden, läs mer i nyhet via länk nedan.

Ansök om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst skickas till tekniska förvaltningen vid Lunds kommun. Se blanketter och självbetjäning.

Beställa resa med färdtjänst

Avgiftsfoldern för dig som har beviljats färdtjänst finns längre ner på sidan. I den finns avgifter för olika sträckor samt telefonnummer för att boka din resa. Aktuella nummer:

Används inte för sjukresor

Färdtjänst får inte användas för resor till och från sjukvårds- eller tandvårdsbehandling. Dessa resor beställs hos Skånetrafiken - sjukresor.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fardtjanst

Kontakt

Kollektivtrafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046–359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Klagomål och synpunkt på bussresa: www.skanetrafiken.se
Klagomål och synpunkt på färdtjänstresa: Sverigetaxi, kundtjänst