Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och regleras av färdtjänstlagen. Du kan få färdtjänst om du, på grund av en funktionsnedsättning, inte klarar av att använda allmänna kommunikationer eller förflytta dig på egen hand.

Precis som med vanlig kollektivtrafik bygger färdtjänsten på fasta priser och samordnade resor, det vill säga att fler kan åka tillsammans. Skillnaden är att färdtjänst bokas i förväg och att extra tjänster kan ingå, som till exempel att du har en ledsagare med dig.

Färdtjänst utförs av det taxibolag som kommunen har avtal med. Färdtjänsten får användas i hela Skåne län. För längre resor måste du ansöka om riksfärdtjänst.

Lunds kommuns avtal med Sverige Taxi gäller ursprungligen till och med 30 juni 2018. Tekniska nämnden tog den 14 februari 2018 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 juli 2018 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år. Upphandlingen är överklagad och i avvaktan på förvaltningsrättens utslag har tekniska nämnden beslutat att förlänga avtalet med Sverige Taxi med sex månader, till och med 31/12 2018.  

Ansök om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst skickas till tekniska förvaltningen vid Lunds kommun. Se blanketter och självbetjäning.

Beställa resa med färdtjänst

Avgiftsfoldern för dig som har beviljats färdtjänst finns längre ner på sidan. I den finns avgifter för olika sträckor samt telefonnummer för att boka din resa. Aktuella nummer:

Färdtjänst används inte för sjukresor

Färdtjänst får inte användas för resor till och från sjukvårds- eller tandvårdsbehandling. Dessa resor beställs hos Skånetrafiken - sjukresor.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fardtjanst

Kontakt

Kollektivtrafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Klagomål och synpunkt på bussresa:www.skanetrafiken.se
Klagomål och synpunkt på färdtjänstresa: Sverigetaxi, kundtjänst