Resejämföraren - hitta det snabbaste och billigaste färdmedlet för dig

Vill du få koll vilket som är det snabbaste och billigaste färdmedlet för dig? Hur mycket CO2-utsläpp dina resor genererar? Eller hur mycket choklad du gör av med genom att cykla till jobbet?

Med resejämföraren kan du ta reda på vilka effekter dina resvanor har på plånboken, hälsan och klimatet. Tjänsten täcker hela Skåne- och Köpenhamnsregionen.

Prova Resejämföraren

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se