Mobilitet på tvärs i Genarp

2020-2022 deltar Lunds kommun i ett interregionalt projekt som ska undersöka och testa nya sätt att resa på tvärs. Med ”tvärs” menas mellan stad och land, med olika transportslag och över geografiska gränser. Mobilitet på tvärs är ett samarbete mellan svenska och danska kommuner och organisationer. Fokus ligger på hållbarhet och de mindre tätorterna, där vi ska utforska och genomföra åtgärder för att främja hållbara transportlösningar.

Illustration av Öresundskarta och trafikanter 

Vill du prata hållbart resande i Genarp?

Vi söker runt 30 genarpsbor som vill vara med i en fokusgrupp, där kommunen och boende tillsammans undersöker framtidens resande i Genarp. Gruppen ska gärna vara representativ för Genarp och bestå av personer med olika ålder, sysselsättning, bakgrund och resvanor. För att delta behöver du ha tillgång till e-post och dator. Deltagandet kommer vara helt online och består i att svara på frågor och delta i digitala fokusgruppsmöten under våren 2021. Slutsatserna från fokusgruppens arbete kommer att ligga som grund för vad som sker till hösten, då vi testar idéerna.

Anmäl intresse att vara med i fokusgruppen genom att svara på vår korta enkät!


Till intresseanmälan

  • Tipsa gärna dina grannar och vänner i Genarp om att delta!
  • Observera att idéerna vi ska jobba med endast kan handla om sådant som kommunen har egen rådighet över.

Mobilitet på tvärs i Genarp

Bilen är ofta nödvändig - men inte alltid. Koldioxidutsläppen från transporter måste minska för en hållbar framtid. För personbilstransporterna handlar det om att ta bilen när det verkligen behövs och välja andra färdmedel i övrigt. För att det ska kunna hända måste vi utveckla alternativen. Vilka lösningar hade varit bra och fungerat i Genarp?

Det finns fler sätt att resa på än kollektivtrafik eller att köra själv i egen bil och det kommer att dyka upp ännu fler tjänster och specialfordon framöver. Vilka nya sätt att resa på tror du skulle passa där du bor? Skulle vi kunna arbeta med att fler går och cyklar till skolan? Skulle vi kunna arbeta med att starta upp en bilpool? Eller finns det möjligheter för en ökad samåkning?

Vi tror att det kan skilja sig mycket från plats till plats, både på grund av olika geografier men även beroende på vad som intresserar människorna som bor eller arbetar på platsen. De ekonomiska förutsättningarna kan också skilja åt och vara avgörande för val av transportmedel.

Genarp är först ut och till att börja med ska vi rekrytera deltagare till en fokusgrupp, där vi tillsammans kommer att utforska frågan utifrån er som bor och verkar i Genarp.


 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/mobilitetpatvars