FIMO - Framtidens Intelligenta Mobilitet

Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat. Det kan bidra till att vi kan resa enklare och mer hållbart. Men hur får vi ut mest av tekniken? Hur kan vi lättare ta oss från dörr-till-dörr, slippa trafikstockningar och få en renare miljö?

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

I projektet FIMO - Framtidens Intelligenta Mobilitet - utvecklas och testas innovativa lösningar när det gäller att resa hållbart.

Lund C möter framtidens resande

Lunds kommun är en del av FIMO och här provar vi lösningar när det gäller Lund C, som ska utvecklas till att möta ett fördubblat resande. Lunds kommun har tagit fram en studie som undersöker hur det planerade stationsområdet ska klara framtidens resande. Hur kombinerar vi självkörande bilar, delade färdmedel och IT-tjänster? Hur leder vi om trafiken under byggarbeten?

Cykelparkering

Cykelparkeringen är en viktig del av Lund C. Hur ska vi skapa en effektiv cykelparkering där alla får plats? Inom projektet bjuder Lunds kommun in olika aktörer för att vi tillsammans ska hitta de bästa lösningarna. Idéerna testas och utvärderas utifrån förutsättningarna på Lund C.

FIMO i Öresundsregionen

FIMO-projekt finns på nio platser i Öresundsregionen. Projekten har fokus på tre områden:

  • Framtida multimodala stationer på Køge Nord, Glostrup Station och Lund C.
  • Intelligent trafikinformation längs Ring 3, på Avedøre Holme, i Helsingborgs stad och på E6-motorvägen mellan Helsingborg och Malmö.
  • Framtida kollektivtrafiklösningar utanför större städer, inklusive Lolland.

Fakta FIMO i Lund

För mer information: gate21.dk
Projektet pågår: Augusti 2018-juli 2021. Delfinansierat av Interreg. 
Partners: Huvudstadsregionen (lead partner), Region Själland, Region Skåne, Movia, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Køge kommun, Lunds kommun, Helsingborg stad, Vera Park, Scania, Scania Innovation, Trafikverket, Malmö högskola och Gate 21.

Relaterad information