Deltagare i årets upplaga av cykelvänlig arbetsplats

Här presenteras deltagarna i årets tävling om cykelvänlig arbetsplats. Vi välkomnar fler som tillkommer efterhand:

Kraftringen

Qlik

AF Bostäder

Modersmålscentrum i Lunds kommun

Utsättaregränden, socialförvaltningen

Universitetsbiblioteket

Sigma Connectivity

Kommunhuset Kristallen

 

 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se