Cykelpanelen

Lunds nya cykelpanel är nu uppstartad. Det är många som vill engagera sig i cykelfrågor i Lund, vilket är roligt!

Cykelpanelen

Det har nu kommit in cirka 240 anmälningar, långt över vår förhoppning om 100 personer. Därför har vi valt att utöka panelen till cirka 300 personer. Rekryteringen till dom sista platserna kommer att vara selektiv utifrån grupper som är mindre representerade i panelen.

Panelen drar igång under våren 2020 och som deltagare kommer du att bli inbjuden till cirka fyra aktiviteter per år där du kan delta på olika sätt. Planen är att genomföra en enkät, en större träff (t.ex. gruppdiskussion, föreläsning), en mindre träff med fokus på specifik cykelfråga samt en cykeltur per år.

Varför en cykelpanel?
Att cykla är vänligt för miljön och hälsan. Lunds kommun har högt ställda klimatmål och vi jobbar bland annat med att underlätta för hållbart resande. Cykelpanelen är ett forum för dialog med cyklister för att öka förståelse för cyklistens behov och för att diskutera kommunens cykelåtgärder.

Ta chansen att vara med!

För att uppnå en jämn fördelning av olika grupper inom panelen kommer de sista platserna tillägnas grupper som är mindre representerade i nuläget. Vi välkomnar därför specifikt personer som inte definierar sig som män, personer under 40 år samt personer som bor utanför Lunds stad.

Anmäl dig via vår e-tjänst:

anmälan till cykelpanel

Anmälan till panelen stängs när panelen är full. Du kan när som helst lämna panelen genom att höra av dig till tf.nyaresvanor@lund.se. När du går ur panelen tas dina personuppgifter bort. Efter att du anmält dig får du ett bekräftelsemail på din anmälan. Information och inbjudningar till panelens aktiviteter skickas till den e-postadress du angett i din anmälan.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/cykelpanelen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se