Kom med i cykelpanelen

Om du cyklar i Lund och vill göra cykelnätet bättre så är du rätt person att ingå i Lunds cykelpanel. Vi vill lyssna in cyklisternas behov och synpunkter och vi tänker att cykelpanelen ska bli ett forum för engagemang, dialog och aktiviteter.

Cykelpanelen
Cykelpanelen ska bestå av cirka hundra personer – gärna med olika åldrar, kön, geografiska områden och cykelvanor.

Panelen drar igång under våren 2020 och som deltagare kommer du att bli inbjuden till cirka fyra aktiviteter per år där du kan delta på olika sätt. Planen är att genomföra en enkät, en större träff (t.ex. gruppdiskussion, föreläsning), en mindre träff med fokus på specifik cykelfråga samt en cykeltur per år.

Varför en cykelpanel?
Att cykla är vänligt för miljön och hälsan. Lunds kommun har högt ställda klimatmål och vi jobbar bland annat med att underlätta för hållbart resande. Cykelpanelen är ett forum för dialog med cyklister för att öka förståelse för cyklistens behov och för att diskutera kommunens cykelåtgärder.

Ta chansen att vara med!
Anmäl dig via e-tjänsten nedan.

Efter att du anmält dig får du ett bekräftelsemail på din anmälan. Information och inbjudningar till panelens aktiviteter skickas till den e-postadress du angett i din anmälan.

Anmälan till panelen stängs när panelen är full. Du kan när som helst lämna panelen genom att höra av dig till tf.nyaresvanor@lund.se. När du går ur panelen tas dina personuppgifter bort.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/cykelpanelen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se