Felanmälan

Här kan du läsa mer om hur du anmäler fel till kommunens tekniska förvaltning och till kultur-och fritidsförvaltningens idrottsservice.

Om du upptäcker ett fel kan du antingen anmäla det här på sidan genom att fylla i formuläret nedan, eller anmäla det genom vår app "Felanmälan Lunds kommun" på din mobiltelefon. Om du upptäcker ett akut fel, ring Medborgarcenter på 046-359 50 00 (vardagar på dagtid) eller 046-359 59 00 (kväll och helg). Om du har begärt återkoppling på ditt ärende hanteras dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Vi prioriterar felanmälningar, medan allmänna synpunkter och frågor kan ha längre svarstid på grund av hög belastning. Önskemål om nyanläggning av till exempel cykelbana, utegym, hundrastplats eller lekplats hänvisas till Lundaförslaget .

Aktuellt

Vill du felanmäla slocknad gatubelysning? Vi har stor hjälp av exakt adress, gatunummer eller koordinater, eftersom felsökning görs under dagtid. Felanmälningar skickas till entreprenör som åtgärdar inom 1-2 veckor. Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet och under tiden kan belysningen komma och gå. Vi skickar inget svar på ärenden som gäller släckt belysning.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/felanmalan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se