Felanmälan

Här kan du lämna felanmälningar som gäller bland annat gator-och cykelvägar, lekplatser, parker, grönområden, idrottsplatser och friluftsbad. Du kan även felanmäla skadegörelse eller trasig belysning på kommunens fastigheter.

Aktuellt: Under närmaste veckorna kan vi behöva omprioritera i verksamheten på grund av coronaviruset covid-19. Vi prioriterar akuta ärenden och hoppas på din förståelse för att våra handläggningstider kan bli längre.

Om du upptäcker ett akut fel, ring Medborgarcenter på 046-359 50 00 (vardagar på dagtid) eller 046-359 59 00 (kväll/helg). Du vet väl om att du även kan felanmäla via vår app, "Felanmälan Lunds kommun"?

Gör en felanmälan

Frågor och synpunkter som rör trafiksäkerhet?
Här hittar du svar på några vanliga frågor

Frågor och synpunkter om parkskötsel, växtlighet och beskärning?
Här hittar du svar på några vanliga frågor

Önskemål om nya anläggningar hänvisas till Lundaförslaget.
Lämna ett Lundaförslag

Aktuellt

Felanmäla slocknad gatubelysning? Vår entreprenör har stor hjälp av exakt adress, gatunummer eller koordinater, eftersom felsökning görs under dagtid. Ärenden som berör flera lampor på samma stråk prioriteras. Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet och under tiden kan belysningen komma och gå. Vi skickar inget svar för felanmälningar som gäller släckt belysning.

Så hanteras din felanmälan

Ditt ärende skickas till tekniska förvaltningen, Lundafastigheter eller till kultur-och fritidsförvaltningens idrottsenhet i Lunds kommun, beroende på vad din felanmälan gäller. Vi informerar dig om ärendet skickas vidare till annan del av kommunen, men ibland hänvisar vi dig vidare för att du ska få rätt återkoppling. Kommunen är en myndighet och din anmälan behandlas därför som allmän handling. För information om behandling av dina personuppgifter, se dokument nedan.

Spara ditt ärendenummer

Varje felanmälan eller synpunkt får ett ärendenummer som visas i svaret du får. Du kan svara på vårt meddelande. Vill du kontakta oss på annat sätt kan vi hjälpa dig snabbare om du anger ditt ärendenummer.

När får jag svar?

Felanmälningar prioriteras medan allmänna synpunkter och önskemål kan ta längre tid att besvara. Vi får många önskemål om hastighetsbegränsningar, farthinder och olika former trafikregleringar. Dessa ärenden har lång handläggningstid, både på grund av stor belastning och på att det kan behövas olika former av utredande åtgärder.

Om det visar sig att ditt ärende gäller något som inte ägs eller sköts av Lunds kommun tar vi kontakt med dig så att du har möjlighet att gå vidare till rätt instans.

När blir felet åtgärdat?

Det beror på hur allvarligt det är. Fel som innebär risk för personskada hanteras direkt och går före andra ärenden. En del åtgärder genomförs längre fram, som del i en större planerad insats för ett särskilt område eller vid lämplig årstid. Alla åtgärder utförs enligt politiskt beslutade resurser och prioriteringar.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Om du har begärt återkoppling på ditt ärende hanteras uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling av personuppgifter i Lunds kommun (GDPR)

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/felanmalan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se