Felanmälan

Här kan du läsa mer om hur du anmäler fel till kommunens tekniska förvaltning och till kultur-och fritidsförvaltningens idrottsservice.

Om du upptäcker ett fel kan du antingen anmäla det här på sidan genom att fylla i formuläret nedan, eller anmäla det genom vår app "Felanmälan Lunds kommun". Med appen kan du alltså även rapportera fel från din smartphone. Om du upptäcker ett akut fel, ring Medborgarcenter på 046-359 75 00 (vardagar på dagtid) eller 046-359 59 00 (kväll och helg). Om du har begärt återkoppling på ditt ärende hanteras dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Aktuellt just nu 

Under sommaren prioriteras akuta felanmälningar medan allmänna frågor och synpunkter hanteras har längre svarstid.

Vill du felanmäla slocknad gatubelysning? Vi har stor hjälp av exakt adress, gatunummer eller koordinater, eftersom felsökning görs under dagtid. Felanmälningar skickas till entreprenör som åtgärdar inom 1-2 veckor. Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet och under tiden kan belysningen komma och gå. Vi har ingen möjlighet att skicka svar på felanmälningar som gäller släckt belysning.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/felanmalan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se