Resa med färdtjänst

Färdtjänstresan beställs hos det taxibolag som Lunds kommun har avtal med. Resegaranti gäller under nuvarande avtal med Sverigetaxi.

Att resa med färdtjänst

 • Färdtjänstkortet ska vara giltigt när du reser
 • Du kan resa med färdtjänst i hela Skåne
 • Resan betalas kontant eller med betalkort i bilen
 • Beställning av färdtjänstresa: 046-616 16
 • Frågor, synpunkter och klagomål till kundtjänst: 046-270 13 43, vardagar kl 8-16, eller e-post: kundtjanst.lund@sverigetaxi180200.se

2020-03-30 Lunds kommun möjliggör ensamresor inom färdtjänsten under coronapandemin.

Observera att färdtjänsten inte får användas för resor till och från sjukvårds-eller tandvårdsbehandling. Dessa resor ska beställas hos Skånetrafikens sjukresor: 0771-77 44 11.

Om ditt färdtjänstkort har kommit bort eller inte fungerar, kontakta Skånetrafiken på 0771-77 44 33.

Resegaranti

Du kan beställa en vanlig taxi om färdtjänstbilen är mer än 30 minuter sen. Lunds kommun ersätter dina utlägg i efterhand, upp till 600 kr med avdrag för egenavgiften. Resegarantin gäller under resten av vår avtalsperiod med SverigeTaxi.

Så här fungerar resegarantin

 • Du kan beställa vanlig taxi om färdtjänstbilen är mer än 30 min försenad.
 • Du får ersättning om det finns en registrerad beställning hos färdtjänstens beställningscentral och din resa påbörjas tidigast 30 min efter tilldelad hämttid.
 • Du kan få max 600 kr i ersättning för taxiresan. Egenavgiften för resan dras av. Ersättningen sätts in på ditt bankkonto.

Ansökan om resegaranti

 • Ansökan ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från resdagen.
 • Du ansöker om ersättning för taxiresan genom att hämta blanketten nedan eller ringa medborgarcenter och få en blankett hemskickad, tel 046 - 359 50 00.

  Blankett för ansökan om resegaranti
 • Skicka din ansökan tillsammans med originalkvitto (taxameterkvitto från taxi) till tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Skånetrafikens bussar och tåg

Kommunen har avtal med Skånetrafiken, vilket ger möjlighet för personer med färdtjänsttillstånd att tillsammans med ledsagare resa fritt på Skånetrafikens bussar och tåg.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se