Färdtjänst

Färdtjänst är för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Det krävs tillstånd för att resa med färdtjänsten.

Lampa på en taxibil med Sverige taxi logotyp

Du kan ha rätt till färdtjänst om:

  • du är folkbokförd i Lunds kommun.
  • du har ett funktionshinder som är varaktigt i minst 3 månader.
  • ditt funktionshinder orsakar väsentliga svårigheter, även med gånghjälpmedel, att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.

När du har ansökt om färdtjänst gör handläggaren en individuell bedömning utifrån ditt funktionshinder. Bedömningen grundar sig i den lagstiftning som finns för färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Fyll i ansökan via e-tjänsten nedan och skicka den till tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Det går också bra att ringa till medborgarcenter om du vill ha blanketten hemskickad: 046 - 359 50 00.

Ansök om färdtjänst

Det är samma blankett som gäller oavsett om du ansöker för första gången eller om du redan har färdtjänst och ansöker på nytt. Även om du vill ansöka om förändring i ditt befintliga tillstånd (med till exempel specialfordon) får du fylla i samma blankett.

När din ansökan har kommit in blir du kontaktad av en handläggare. I de flesta fall bokar vi ett möte med dig. Om ansökan behöver kompletteras med ett läkarutlåtande får du besked om det.

Dina personuppgifter skyddas av offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Beslut

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får ett skriftligt svar på din ansökan. När du beviljas färdtjänst får du ett reskort och en informationsbroschyr. Tillståndet är tidsbegränsat, slutdatumet framgår av beslutet.

Läs broschyren (pdf)

Om du får avslag på din ansökan skickar vi information till dig om hur du går tillväga om du vill överklaga beslutet.

Har du frågor?

Kontakta oss via Lunds kommuns medborgarcenter. Ring 046 - 359 50 00 eller skicka e-post till tekniska.forvaltningen@lund.se.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fardtjanst