Veberöd - detaljplaner på gång

Här hittar du vilka områden i Lunds tätort som håller på att få en ny detaljplan. 

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Medborgarkontoret/biblioteket i Veberöd.

Vill du läsa tidigare handlingar i planprocessen vänligen kontakta stadsbyggnadskontoret.

Samrådsredogörelser och utlåtanden

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkterna kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Dokumenten finns inte här på lund.se då Personuppgiftslagen (PUL) hindrar detta. 

Beställa samrådsredogörelse/utlåtande

Hitta via karta

Förslag till detaljplaner i Veberöd på karta.

Just nu finns det inga planförslag för Veberöd

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se