Veberöd − detaljplaner på gång

Här hittar du vilka områden i Veberöd som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund,Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Medborgarcenter/biblioteket i Veberöd.

Samrådsredogörelser och utlåtanden

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkterna kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Dokumenten finns inte här på lund.se då de innehåller personuppgifter som skyddas av GDPR. 

Beställa samrådsredogörelse/utlåtande

Hitta via karta

Förslag till detaljplaner i Veberöd på karta.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se