Södra Sandby-Revinge − detaljplaner på gång

Här hittar du vilka områden i Södra Sandby och Revinge som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund,Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Biblioteket i Södra Sandby

Hitta via karta

Förslag till detaljplaner i Södra Sandby/Revinge på karta.

Samrådsredogörelser och utlåtanden

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkterna kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Dokumenten finns inte här på lund.se då de innehåller personuppgifter som skyddas av GDPR. 

Beställa samrådsredogörelse/utlåtande

Relaterad information