Södra Sandby-Revinge − detaljplaner på gång

Här hittar du vilka områden i Södra Sandby och Revinge som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund,Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Biblioteket i Södra Sandby

Vill du läsa tidigare handlingar i planprocessen vänligen kontakta stadsbyggnadskontoret.

Hitta via karta

Förslag till detaljplaner i Södra Sandby/Revinge på karta.

Samrådsredogörelser och utlåtanden

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkterna kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Dokumenten finns inte här på lund.se dåPersonuppgiftslagen (PUL) hindrar detta.

Beställa samrådsredogörelse/utlåtande

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se