Genarp − detaljplaner på gång

Här hittar du vilka områden i Genarp som håller på att få en ny detaljplan. Just nu har vi inga aktuella detaljplaner att visa.

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på

  • Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund,Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Biblioteket i Genarp

Vill du läsa tidigare handlingar i planprocessen vänligen kontakta stadsbyggnadskontoret.

Hitta via karta

Förslag till detaljplaner i Genarp på karta.  Just nu har vi inga aktuella detaljplaner att visa. 

Samrådsredogörelser och utlåtanden

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkterna kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Dokumenten finns inte här på lund.se dåPersonuppgiftslagen (PUL) hindrar detta.

Beställa samrådsredogörelse/utlåtande

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se