Gällande detaljplaner

I detaljplanen kan du se bland annat vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet.

Grön ikon som symboliserar en karta Hitta gällande detaljplaner via karta

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/detaljplaner

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se