Dalby 31:49 m.fl., del av

Pinnmöllevägen

PÄ 36/2015

Planprocessen

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 23 mars, 2018. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att uppföra skola inom del av Dalby 31:49 m fl., i enlighet med fördjupad översiktsplan för Dalby. Skolans tomtyta omfattar drygt 20000 m2 och är anpassad för elever F-6 med tillhörande idrottshall.

I planförslaget ingår:

  • förslag till ny skolbyggnad i en till två våningar,
  • möjlighet att bygga till en tredje våning omfattande 25 % av tillåten byggnadsarea,
  • integrerad idrottshall samt,
  • behov av friyta tillhörande skolan.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-12-01
Plankartan med illustration 2017-12-01
Underrättelsen 2018-01-22

Frågor besvaras av planarkitekt Lisa Ganestam

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/36-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se