Maria Magle 6

Magle Stora Kyrkogata 12

PÄ 23/2016a

Planprocessen

Planenhar varitpå samråd, sista dagen att lämna synpunktervar den 6 mars 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga om historiska institutionens tidigare lokaler till bostäder.
Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra en varsam ombyggnad av befintlig bebyggelse i en kulturhistoriskt känslig och värdefull miljö.

I planförslaget ingår:

  • Cirka 24 bostäder
  • Komplementbyggnad
  • Nätstation
  • Gata

Karta som visar planområdet ligger.

Handlingar

Planbeskrivningen 2019-02-06
Plankartan med illustration 2019-02-06
Underrättelsen 2019-02-11


Frågor besvaras av planarkitekt Ella Swahn

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/23-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se