Margretedal, kvarteret vid Stora Södergatan-Södra vägen-Tullgatan-Södra Esplanaden

Stora Södergatan-Södra vägen-Tullgatan-Södra Esplanaden

PÄ 14/2016

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 26 februari 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Ett stenkast från Stadsparken ligger idag en bensinmack, bilförsäljning och industrilokaler. Detaljplanen visar hur bostäder, kafé, cykelvägar och en park kan ersätta detta och bli en välkomnande entré till innerstaden. 

Detaljplanen, som utgår från planprogrammet Söderport från 2018, innebär en förtätning med knappt 500 nya bostadsrätter och hyreslägenheter, i hus på tre till åtta våningar. Förslaget innebär att Hardebergaspåret rätas ut och leds om till att fortsätta rakt genom det planerade bostadsområdet in mot skejtparken, Söderlyckan. Ambitionen är att underlätta för Lundaborna som rör sig i området, för gående och cyklister men även för de som åker buss eller kör bil. 

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-11-06
Plankartan med illustration 2020-11-06
Underrättelsen 2020-12-03

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Maja Skoog, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/14-2016