Jaktlyckan 1 och Jägaren 7 - östra Nöbbelöv

Lunds kommun har tagit fram ett förslag till planprogram som visar hur Nöbbelöv på lång sikt kan få flera hundra nya bostäder, bland annat genom att man samlar parkering på ett effektivare sätt och strukturerar grönskan annorlunda. Tillsammans kan det utveckla Nöbbelöv till en stadsdel med mer karaktär och service.

PÄ 36/2017

Från och med den 10 februari är det samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 31 mars 2020.

Eftersom det är ett planprogram, inte en detaljplan, kommer det inte att vara någon granskning. Byggnadsnämnden kommer att ta ställning till förslaget direkt efter att stadsbyggnadskontoret bearbetat det utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet. 

Du hittar hela förslaget till planprogram och information om hur du gör för att lämna synpunkter på lund.se/planeringnobbelov

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/36-2017