Grynmalaren 37 och 38 m.fl.

(Lilla Tvärgatan-Grynmalaregatan-Stora Tvärgatan)

PÄ 11/2014

PlanprocessenPlanen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 5 november, 2018. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder och centrumverksamheter inom fastigheterna Grynmalaren 1, 2, 37, 39 och 40 och Innerstaden 2:1 samt förskola på del av fastigheterna Grynmalaren 37 och 38.

Planförslaget innefattar:

  • 7000 kvm ny bebyggelse, cirka 80 stycken bostadslägenheter (varav cirka 30 stycken studentbostäder) och krav om att minst 50 % av fasadlängden mot Lilla Tvärgatan ska inrymma verksamhetslokaler.
  • Förskola, antingen eventuell tillbyggnad till befintlig förskolebyggnad, Grynmalaregården, med totalt sex avdelningar eller en ny förskolebyggnad, med sex avdelningar.
  • En ny transformatorstation.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Wermlands nations byggnader och varsamhetsbestämmelser för Grynmalaregårdens förskolebyggnad.

Karta som visar var planormdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-10-15
Plankartan med illustration 2018-10-15
Underrättelsen 2018-10-18

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med illustration 2018-04-06
Underrättelsen 2018-05-03

Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Mathiasson

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/11-2014

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se