Forskaren 2

Emdalavägen

PÄ 01/2014a

Planprocessen

Planenhar varit utepå granskning, sista dagen att lämna synpunktervar den 10 april, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta med nya kontorsbyggnader och parkeringshus inom fastigheten Forskaren 2.

I planförslaget ingår:

  • Ny bebyggelse om cirka 20 500 m2 för kontor med tillhörande allmänna funktioner såsom restaurang och fik
  • Parkeringshus med cirka510 parkeringsplatser

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-02-01
Plankartan med illustration 2019-02-01
Underrättelsen 2019-03-12

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-01-09
Plankartan med illustration 2018-01-09
Underrättelsen 2018-02-15

Frågor besvaras av planarkitekt Christoffer Lindskov

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/01-2014

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se