Felparkerad eller bortforslad cykel

Felparkerade, långtidsparkerade och övergivna cyklar samlas in med jämna mellanrum, särskilt kring Lund C och i stadskärnan. Många människor rör sig i området och behovet av cykelparkeringsplatser är stort. Här är det extra viktigt att du parkerar din cykel på rätt sätt.

Aktuellt

Från och med 1 april  2020 tar LKP AB, Lunds Kommunala Parkeringsbolag, över ansvaret för att samla in och lämna ut felparkerade och långtidsparkerade cyklar. 
Du hittar mer information och kontaktuppgifter på LKPs hemsida.  

Felparkerad cykel

Cyklar som står utanför cykelställ kan skapa problem för personer med olika former av funktionshinder, barnvagn eller bagage. Även utryckningsfordon kan få svårt att komma fram. Om du parkerar din cykel ordentligt med framhjulet i ett cykelställ behöver du inte oroa dig. Är det trångt i cykelstället, försök gå en bit bort för att hitta ett annat cykelställ eller anmäl dig till en garanterad plats under tak i en av våra låsta cykelparkeringar vid Lund C.

Kommunen kan flytta cyklar med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189). Har du parkerat din cykel fel kan den omhändertas . Den kostar då 200 kronor att lösa ut. Om du tror att din cykel har blivit omhändertagen, kontakta tekniska förvaltningen via e-post.

Från och med 1 april 2020 ska du istället ta kontakt med LKP.

Långtidsparkerad/övergiven cykel

Enligt lagen får cykeln inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag, inom tättbebyggt område. Kommunen märker cyklarna och forslar bort dem som inte använts under en längre tid.

Vid Lund C kan du parkera 14 dygn på två ställen; på nordvästra hörnet av Clemenstorget och på del av cykelparkeringen mellan Västra stationstorget och Lokföraregatan, se karta nedan. Vill du parkera längre än 14 dygn, eller under tak, välj en låst cykelparkering.

Karta över cykelparkering Lund C

Om din cykel är borta

Om din cykel stått fel- eller långtidsparkerad kan den ha forslats bort av kommunen. För att få information om kommunen haft en insamling kan du ringa medborgarcenter eller kontakta tekniska förvaltningen via e-post. Dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Från och med 1 april 2020 ska du istället ta kontakt med LKP.

Handläggning av insamlade cyklar brukar ta omkring en vecka. Har du blivit av med din cykel, skicka e-postmeddelande och ange:

  • var och när du din cykel försvann
  • märke, modell, färg, antal växlar och andra eventuella kännetecken som underlättar identifiering.
  • bifoga polisanmälan om sådan finns. Observera att polisanmälan görs endast om ramnummer och SEC-nummer kan uppges.

Om inte kommunen omhändertagit din cykel kan den vara stulen. Gör en anmälan till polisen och ditt försäkringsbolag.

www.polisen.se

Utlämning av bortforslade cyklar

För att kunna hämta ut din cykel måste du boka tid via e-post med trafikvaktkåren på tekniska förvaltningen. Utlämning sker endast under dagtid. Ta med legitimation och eventuell cykelnyckel när du ska hämta ut din cykel. Det kostar 200 kr att lösa ut felparkerad cykel. Betalning görs kontant, med kort eller swish. Långtidsparkerad cykel kan lösas ut utan avgift.

Utlämningsadress: Råbyvägen 33, Lund.

Cyklar som inte kan identifieras eller inte hämtas ut inom tre månader tillfaller kommunen och kan sedan säljas på auktion.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/felparkerad

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun